Jakie są rodzaje kart bankowych?

Karty kredytowe można usystematyzować na wiele sposobów. Wszystko zależy od tego, czym będziemy się kierować ów podział tworząc.

Niech pierwszym kryterium będzie sposób rozliczania przeprowadzanych transakcji. Wtedy karty możemy podzielić na kredytowe, z odroczonym terminem płatności, debetowe, obciążeniowe, przedpłacone oraz wirtualne.

Karty płatnicze możemy podzielić jeszcze nie patrząc na funkcję, ale na ich budowę. Wtedy wśród nich wyróżniamy: wypukłe, z paskiem magnetycznym, z układem elektronicznym oraz coraz bardziej popularne karty zbliżeniowe.

Poza powyższymi kryteriami podziału występuje jeszcze co najmniej klika. Następnym kryterium niech będzie zasięg funkcjonowania kart. Wówczas dzielą się one na karty lokalne, krajowe oraz międzynarodowe.

Oprócz tego istnieje jeszcze podział marketingowy, który opiera się o segment zamożności klienta. Wówczas możemy wyróżnić karty: classic, silver, gold, platinum oraz karty ekskluzywne.

Ostatnim kryterium jest użytkownik, według którego karty możemy podzielić na te dla klientów indywidualnych oraz takie dla klientów instytucjonalnych.